อินทนนท์ เ., & พวงจิก ธ. (2019). น้ำหมักชีวภาพกระตุ้นการเจริญและเพิ่มความต้านทานโรคในกล้วยหอมทอง. Thai Journal of Science and Technology, 8(4), 345–354. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.42