หาระโคตร พ., พวงจิก ธ., & ทะบันหาร ส. (2019). ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ำจากลำไผ่พันธุ์นวลราชินี (Dendrocalamus sericeus Munro) และกิมซุง (Bambusa beecheyana). Thai Journal of Science and Technology, 8(4), 355–366. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.43