พรมจวง ณ., เหล็กสูงเนิน น., & ตอเงิน พ. (2019). การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Thai Journal of Science and Technology, 8(4), 386–397. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.46