เขื่อนเพชร ก., จันทร์ศรีบุตร ณ., & ลิขิตสิทธิกุล ภ. (2019). การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รี่. Thai Journal of Science and Technology, 8(4), 411–428. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.48