มณีเนตร ฐ., ธนานันต์ ธ., & ธนานันต์ น. (2019). การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai Journal of Science and Technology, 8(5), 544–551. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.59