สุขขะ ก., สมปาก เ., ธนานันต์ ธ., ศากยวงศ์ น., & เจียรนัยกุล น. (2019). การคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำย้อมครามในหม้อย้อมและดินบริเวณย้อมครามเพื่อประยุกต์ใช้ในการย้อมและบำบัดน้ำเสีย. Thai Journal of Science and Technology, 8(5), 552–564. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.60