เบี้ยทอง ว., & ศรีชนะ ด. (2019). การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์. Thai Journal of Science and Technology, 8(6), 633–641. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.66