หนูสวัสดิ์ ก., พิชกรรม ณ., บุญกอแก้ว พ., & พิชกรรม อ. (2019). การประเมินสภาพการขาดน้ำของไม้ประดับบางชนิดสำหรับสวนหลังคา. Thai Journal of Science and Technology, 8(6), 650–659. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.68