ปัณณานุสรณ์ ศ., & ม่วงสุนทร ณ. . (2021). Biofilm Formation and Hydrophobicity of Candida parapsilosis . Thai Journal of Science and Technology, 10(1). https://doi.org/10.14456/tjst.2021.6