สุรัตนเมธากุล ป., & สินสมบูรณ์ทอง ส. (2021). Factors Affecting Households Expenditure in Central Region by Income Groups. Thai Journal of Science and Technology, 10(2). https://doi.org/10.14456/tjst.2021.11