วสุวัฒนกุล ว., จิระเกียรติกุล เ., & หาระโคตร พ. (2021). การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line x Tester. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 799–810. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.82