ธัญสิริวรรธน์ ธ., ปราณีตพลกรัง เ., กาวิชา ป., ทัศนัส ณ., & คำโฮง ส. (2021). ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่เลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 821–831. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.84