กาวิชา ป., นาติโน ว., พัฒนาสันต์ ว., & แสงดี อ. (2021). การพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 832–843. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.85