ธนานันต์ น., ปาลวัฒน์ ณ., บัวบาน ศ., ศากยวงศ์ น., & ธนานันต์ ธ. (2021). การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 844–853. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.86