สติปัฏฐาน อ., ปิยพิทยานันต์ ช., เจริญรัตน์ เ., & สุขุมศิริชาติ ว. (2021). การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง Escherichia coli DH5 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพให้ได้เซลล์ที่มีความหนาแน่นสูง. Thai Journal of Science and Technology, 9(6), 864–875. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.88