เตชะศีลพิทักษ์ ธ., วงศ์ชาวจันท์ เ., สาตรา อ., & จันจุฬา ณ. (2016). การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา. Thai Journal of Science and Technology, 5(1), 56–66. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.3