ธนานันต์ ธ., พันธ์รูปท้าว จ., & ธนานันต์ น. (2016). การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์. Thai Journal of Science and Technology, 5(2), 181–189. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.18