อำนวยสิน น.; เสือชุมแสง ณ.; เจริญรัตน์ เ. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 5, p. 481–490, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.45. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139822. Acesso em: 3 dec. 2022.