ปรโลกานนท์ พ.; อธินุวัฒน์ ด.; บุณณดากุล จ. ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมน้ำ ที่ผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว ภายใต้สภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 5, p. 491–515, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.46. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/139823. Acesso em: 2 dec. 2022.