ตักเตือน ส.; เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; สุขประเสริฐ พ.; พิริยะภัทรกิจ อ.; บาลลา น. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 7, n. 6, p. 605–613, 2018. DOI: 10.14456/tjst.2018.59. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/159478. Acesso em: 5 dec. 2022.