โทปุญญานนท์ น.; อุตตมะ น.; แก้วดำ ธ. ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 2, p. 176–189, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.27. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175593. Acesso em: 2 dec. 2022.