ผลานิสงค์ ค.; ไตรสุรัตน์ ย.; ภูมิภาคพันธ์ น.; ศุขเฉลิม ด.; โภฌชงค์ ส. แบบจำลองพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 2, p. 116–126, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.50. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/176614. Acesso em: 7 dec. 2022.