งามล้วน ศ.; ชคตระการ ส.; ชุติมานุกูล พ. ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 4, p. 377–385, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.45. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/189895. Acesso em: 6 dec. 2022.