ชูวงษ์วัฒนะ ณ.; โอสถศิลป์ น.; อัครประถมพงศ์ ป. การลดข้อบกพร่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์ลดน้ำหนักในกระบวนการบรรจุน้ำยาบ้วนปาก. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 6, p. 669–678, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.70. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227799. Acesso em: 3 dec. 2022.