วสุวัฒนกุล ว.; จิระเกียรติกุล เ.; หาระโคตร พ. การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line x Tester. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 6, p. 799–810, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2020.82. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250894. Acesso em: 28 nov. 2022.