ธัญสิริวรรธน์ ธ.; ปราณีตพลกรัง เ.; กาวิชา ป.; ทัศนัส ณ.; คำโฮง ส. ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่เลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 6, p. 821–831, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2020.84. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250897. Acesso em: 7 dec. 2022.