อุ่นทวี ศรัณยู, เครือจันทร์ คุณัญญา, เกษียร สุขวสา, ผลประไพ ชนัญ, and อิฐรัตน์ อรุณพร. 2017. “การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง”. Thai Journal of Science and Technology 7 (2). Pathumthani, Thailand:134-45. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.3.