ศรีช่วย ปวีณนุช, เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, วงศ์ชาวจันท์ เฌอมาลย์, พัฒนเกียรติ สุวิสา, and พิริยะภัทรกิจ อนันต์. 2018. “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 7 (3). Pathumthani, Thailand:239-48. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.24.