แย้มสุดใจ จักรกฤษ, เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, สุขประเสริฐ พัฒนา, พัฒนเกียรติ สุวิสา, and พิริยะภัทรกิจ อนันต์. 2018. “การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่โดยวิธีการผสมข้ามและทดสอบลูกผสมโดยการปักชำ”. Thai Journal of Science and Technology 7 (3). Pathumthani, Thailand:249-60. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.4.