จันจุฬา ณัฐพงค์. 2013. “อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 2 (1). Pathumthani, Thailand:53-59. https://doi.org/10.14456/tjst.2013.23.