เรียนสุทธิ์ วรางคณา. 2018. “การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง”. Thai Journal of Science and Technology 7 (5). Pathumthani, Thailand:460-70. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.43.