อำนวยสิน นวลกมล, เสือชุมแสง ณัฐญาภรณ์, and เจริญรัตน์ เทพปัญญา. 2018. “การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก”. Thai Journal of Science and Technology 7 (5). Pathumthani, Thailand:481-90. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.45.