ปรโลกานนท์ พงศธร, อธินุวัฒน์ ดุสิต, and บุณณดากุล จตุพร. 2018. “ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมน้ำ ที่ผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว ภายใต้สภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่”. Thai Journal of Science and Technology 7 (5). Pathumthani, Thailand:491-515. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.46.