เวียงวะลัย หรรษา, and ภูวงษ์ กานติมา. 2018. “ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทนแป้งสาลีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหมั่นโถว”. Thai Journal of Science and Technology 7 (5). Pathumthani, Thailand:534-43. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.48.