ตักเตือน สุเพ็ญวดี, เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, สุขประเสริฐ พัฒนา, พิริยะภัทรกิจ อนันต์, and บาลลา นุชรัฐ. 2018. “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 7 (6). Pathumthani, Thailand:605-13. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.59.