เนียมจันทร์ นวลจุฑา, ใหญ่ประเสริฐ ชัยโรจน์, and ศิริสถิตย์กุล ชิตณรงค์. 2019. “ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน”. Thai Journal of Science and Technology 8 (1). Pathumthani, Thailand:1-9. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.1.