เหลาพะวัง สายน้ำผึ้ง, ชุมภูคำ เจนจิรา, นะมิกิ อิษยา, เมฆตรง วีระศรี, and กฤษณพุกต์ กฤษณา. 2019. “ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู”. Thai Journal of Science and Technology 8 (1). Pathumthani, Thailand:10-19. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.2.