โทปุญญานนท์ นพมณี, อุตตมะ น้ำฝน, and แก้วดำ ธนาภรณ์. 2019. “ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 8 (2). Pathumthani, Thailand:176-89. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.27.