เรืองรุ่งชัยกุล ธนิท, and อ่วมกระทุ่ม สุนันต์. 2019. “รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์”. Thai Journal of Science and Technology 8 (2). Pathumthani, Thailand:200-211. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.29.