ผลานิสงค์ คชกริช, ไตรสุรัตน์ ยงยุทธ, ภูมิภาคพันธ์ นริศ, ศุขเฉลิม ดวงใจ, and โภฌชงค์ สุชาติ. 2019. “แบบจำลองพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”. Thai Journal of Science and Technology 8 (2). Pathumthani, Thailand:116-26. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.50.