สุขจิตร สถาพร, สกูลสิงหาโรจน์ ช่อทิพา, เข็มกลัดเงิน นฤมล, and นนทสวัสดิ์ศรี เฉลิมศรี. 2019. “การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว”. Thai Journal of Science and Technology 8 (3). Pathumthani, Thailand:287-99. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.37.