คาชิมา ศิริญยา, ธนานันต์ ธีระชัย, and ขจรผดุงกิตติ ยงศักดิ์. 2019. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยจีโนม AAA ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี”. Thai Journal of Science and Technology 8 (3). Pathumthani, Thailand:300-308. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.38.