นิติวรการ ศรุดา. 2014. “วิกฤตการณ์อาหารไทย ?”. Thai Journal of Science and Technology 3 (2). Pathumthani, Thailand:67-75. https://doi.org/10.14456/tjst.2014.19.