หาระโคตร พรชัย, พวงจิก ธัญพิสิษฐ์, and ทะบันหาร สมพงษ์. 2019. “ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ำจากลำไผ่พันธุ์นวลราชินี (Dendrocalamus Sericeus Munro) และกิมซุง (Bambusa Beecheyana)”. Thai Journal of Science and Technology 8 (4). Pathumthani, Thailand:355-66. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.43.