พรมจวง ณัตฑิตา, เหล็กสูงเนิน นิสา, and ตอเงิน พันธนา. 2019. “การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”. Thai Journal of Science and Technology 8 (4). Pathumthani, Thailand:386-97. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.46.