เขื่อนเพชร กฤติยา, จันทร์ศรีบุตร ณัชชา, and ลิขิตสิทธิกุล ภัสชญา. 2019. “การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รี่”. Thai Journal of Science and Technology 8 (4). Pathumthani, Thailand:411-28. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.48.