มณีเนตร ฐิตาพร, ธนานันต์ ธีระชัย, and ธนานันต์ นฤมล. 2019. “การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต”. Thai Journal of Science and Technology 8 (5). Pathumthani, Thailand:544-51. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.59.