สุขขะ กันต์กนิษฐ์, สมปาก เฉลิมวุธ, ธนานันต์ ธีระชัย, ศากยวงศ์ นิรมล, and เจียรนัยกุล นิชาดา. 2019. “การคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำย้อมครามในหม้อย้อมและดินบริเวณย้อมครามเพื่อประยุกต์ใช้ในการย้อมและบำบัดน้ำเสีย”. Thai Journal of Science and Technology 8 (5). Pathumthani, Thailand:552-64. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.60.