หนูสวัสดิ์ กนกรัตน์, พิชกรรม ณัฏฐ, บุญกอแก้ว พัชรียา, and พิชกรรม อุษณีษ์. 2019. “การประเมินสภาพการขาดน้ำของไม้ประดับบางชนิดสำหรับสวนหลังคา”. Thai Journal of Science and Technology 8 (6). Pathumthani, Thailand:650-59. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.68.