ชูวงษ์วัฒนะ ณัฐกานต์, โอสถศิลป์ นภัสสวงศ์, and อัครประถมพงศ์ ประเสริฐ. 2019. “การลดข้อบกพร่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์ลดน้ำหนักในกระบวนการบรรจุน้ำยาบ้วนปาก”. Thai Journal of Science and Technology 8 (6). Pathumthani, Thailand:669-78. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.70.